Uwaga 31-go maja nie pracujemy ! Życzymy pogodnego weekendu i zapraszamy od 3-go czerwca !

Johnson Evinrude 85~300KM 2T 1995-2002 instrukcja CLYMER B737-2

Johnson Evinrude 85~300KM 2T 1995-2002 instrukcja CLYMER B737-2

298,00 zł

Dostępność: z magazynu Producent: INNI

Dodaj do koszyka

Zapytaj naszego specjalistę: 58 522 71 36 lub sklep@permatech.pl

Johnson Evinrude 85~300KM 2-suwowe 1995-2002 instrukcja CLYMER B737-2

Niniejsza instrukcja naprawy łodzi zaburtowych Clymer Evinrude-Johnson 85-300 KM 1995-2002 zawiera szczegółowe informacje serwisowe, instrukcje naprawy krok po kroku i specyfikacje konserwacji silników zaburtowych Evinrude-Johnson 85-300 KM 1995-2002, w tym 65 Jet, 80 Jet, 85 Backtroller, 88 Special, 90 Special, 105 Jet, 112 Special, 115 Special, 130 HP, 150 HP, 175 HP, 200 HP, 225 HP, 250 HP, 300 HP i 90 - 225 HP Silniki do łodzi zaburtowych Ficht.
Nie zawiera informacji dotyczących silników zaburtowych Evinrude Etec.
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ochrona obejmuje modele z napędem Jet. Zawiera ogólne informacje na temat każdego modelu, narzędzi i technik, rozwiązywania problemów, smarowania, konserwacji i regulacji, synchronizacji silnika i regulacji połączeń, układu paliwowego, układu zapłonowego i elektrycznego, głowicy napędowej, dolnej skrzyni biegów i jednostek napędowych Jet, systemów trymowania i przechylania, układ wtrysku oleju, piloty i kompletne schematy połączeń. Zawiera 750 ilustrowanych stron.
SZYBKIE DANE REFERENCYJNE
ROZDZIAŁ PIERWSZY, INFORMACJE OGÓLNE
Organizacja instrukcji, Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia, Specyfikacje momentu obrotowego, Praca silnika, Elementy złączne, Smary, Uszczelniacz uszczelek, Korozja galwaniczna, Ochrona przed korozją galwaniczną, Śmigła
ROZDZIAŁ DRUGI, NARZĘDZIA I TECHNIKI
Bezpieczeństwo przede wszystkim Podstawowe narzędzia ręczne Sprzęt testowy Wskazówki serwisowe Wskazówki specjalne Techniki mechanika
ROZDZIAŁ TRZECI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Środki ostrożności — silniki z roku modelowego 1998, środki ostrożności, wymagania eksploatacyjne, sprzęt testowy i naprawczy, wiązki elektryczne, układ rozruchowy, układ ładowania akumulatora, akcesoria elektryczne, systemy ostrzegawcze, układ zapłonowy, rozwiązywanie problemów z zapłonem wyładowania kondensatorów (CDI), układ zapłonowy CD4 rozwiązywanie problemów (modele V4 z przepływem krzyżowym), rozwiązywanie problemów z układem zapłonowym CD4 (modele z ładowaniem pętlowym 130 KM V4), rozwiązywanie problemów z układem zapłonowym OIS2000 (modele 60º V4 lądowe V6 [z ładowaniem pętlowym]), rozwiązywanie problemów z układem zapłonowym CD6 (200 i 225)
 
This Clymer Evinrude-Johnson 85-300 hp 1995-2002 Outboard Boat Repair Manual provides detailed service information, step-by-step repair instruction and maintenance specifications for 1995-2002 Evinrude-Johnson 85-300hp outboard engines including 65 Jet, 80 Jet, 85 Backtroller, 88 Special, 90 Special, 105 Jet, 112 Special, 115 Special, 130 HP, 150 HP, 175 HP, 200 HP, 225 HP, 250 HP, 300 HP and 90 - 225 HP Ficht outboard boat motors.
Does not include information for Evinrude Etec outboard engines.
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Coverage is included for Jet drive models. Includes general information about each model, tools and techniques, troubleshooting, lubrication, maintenance and tune-up, engine synchronization and linkage adjustments, fuel system, ignition and electrical systems, power head, lower gearcase and Jet drive units, trim and tilt systems, oil injection system, remote controls and complete wiring diagrams. Features 750 illustrated pages.
QUICK REFERENCE DATA
CHAPTER ONE, GENERAL INFORMATION
Manual organization, Notes, cautions and warnings, Torque specifications, Engine operation, Fasteners, Lubricants, Gasket sealant, Galvanic corrosion, Protection from galvanic corrosion, Propellers
CHAPTER TWO, TOOLS AND TECHNIQUES
Safety first, Basic hand tools, Test equipment, Service hints, Special tips, Mechanic’s techniques
CHAPTER THREE, TROUBLESHOOTING
Service precautions--1998 model year engines, Safety precautions, Operating requirements, Test and repair equipment, Wiring harnesses, Starting system, Battery charging system, Electrical accessories, Warning systems, Ignition system, Capacitor discharge ignition (CDI) troubleshooting, CD4 ignition system troubleshooting (V4 cross flow models), CD4 ignition system troubleshooting (130 hp V4 loop charge models), OIS2000 ignition system troubleshooting (60º V4 land V6 [loop-charged] models), CD6 ignition system troubleshooting (200 and 225 

Producent

Porównywarka

Wybierz produkty do porównania
Język
PolskiEnglish
RUMIA Pogoda

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas

© Wszelkie prawa zastrzeżone PERMATECH

Oprogramowanie KQS.store | Grafika KQSDesign.pl